Adatvédelmi tájékoztató


A Frondeo Team Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatási és értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések és a szolgáltatások teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználók nála kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 1113 Budapest, Kenese utca 3.
Az adatkezelő elérhetősége: +3614454100, info@frondeoteam.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések és a szolgáltatások teljesítése és számlázása.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- A Frondeo Team Kft. munkatársai.
- Megjegyzés: külső szállító esetén, annak neve és adatai is.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés és szolgáltatás megszünését követő 60 napon belül törlésre kerülnek. Amennyiben csak regisztráció történik, és az azt követő 5 napon belül nem történik szolgáltatás megrendelés, adatait 10 napon belül töröljük.

A regisztrált partner kérelmezheti az adatkezelőnél:
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a Frondeo Team Kft. oldalaira belépve megtekintheti és módosíthatja saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére elektronikus úton, e-mailben megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Adatkezelő jogosult lejárt számlatartozás esetén az általa megbízott követeléskezelő társaság részére a regisztrált felhasználó adatait jogos követelése behajtása céljából átadni, továbbá a követeléskezelő társaság eljárásának adminisztrációs díját követeléskezelési díjként a regisztrált felhasználóra áthárítani.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár.